Ankieta do pracy doktorskiej – prośba

Ankieta do pracy doktorskiej – prośba

Prośba Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

 

Ksiądz Witold Tadeusiak jest doktorantem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat Jego pracy dotyczy komunikacji pastoralnej werbalnej w naszej diecezji i wiąże się z koniecznością przeprowadzenia badania społecznego pod postacią ankiety.

Wyrażając poparcie dla Jego starań, proszę o udzielenie Mu pomocy w jej realizacji i uzupełnienie ankiety.

Do pobrania pod tym linkiem >>Kliknij i pobierz<<  znajduje się wersja PDF owej ankiety dla tych, którzy nie będą mogli skorzystać z wersji elektronicznej.

 

Ankietę można wydrukować, wypełnić i odesłać na adres:

ks. Witold Tadeusiak

ul. Św. Prokopa 53,

32-851 Jadowniki.

 

Ankieta jest anonimowa. Termin jej wypełniania upływa z końcem grudnia bieżącego roku.

 

Mamy nadzieję uzyskać wyniki, które pokażą faktyczny stan komunikacji kapłanów z wiernymi świeckimi w naszej diecezji i okażą się przydatne w naszej wspólnej refleksji nad poprawą wzajemnych relacji w parafiach.

Bardzo proszę o życzliwe potraktowanie tej prośby.

Link do ankiety:

https://forms.gle/ek7sHPZ8vwKQRnJEA

Z wyrazami szacunku
Ks. dr hab. Robert Kantor - kanclerz kurii diecezjalnej w Tarnowie