Domowy Kościół

Czym jest Domowy Kościół?

Domowy Kościół, to rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie, którego założycielem jest Czcigodny sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki. Od 1995 r. trwa proces beatyfikacyjny Założyciela. Pierwsze rekolekcje oazowe dla rodzin odbyły się w 1973 r. Od samego początku w tworzeniu struktur tej wspólnoty rodzin uczestniczyła s. Jadwiga Skudro. Poprzez kontakt z międzynarodowym Ruchem rodzinnym Equipe Notre Dame (END) we Francji stała się niejako żywym pomostem, który pomagał ks. Blachnickiemu połączyć charyzmat Ruchu Światło-Życie z charyzmatem END i utworzyć specjalną drogę formacyjną, dostosowaną do małżonków związanych sakramentem małżeństwa.

 

Jak wyglądają spotkania małżeństw?

Krąg Domowego Kościoła tworzy od 4-7 małżeństw, które spotykają się co miesiąc w domu jednej z rodzin tworzących krąg. Spotkanie kręgu prowadzi małżeństwo, które pełni posługę pary animatorskiej. W spotkaniu uczestniczy również kapłan, który jest duchowym opiekunem tej małej wspólnoty. Spotkanie trwa ok. 3 godzin. Pierwsza część spotkania – towarzyska, to dzielenie się życiem przy herbatce; druga – formacyjna ma dwa etapy: najpierw wspólna modlitwa (najczęściej jest to dzielenie się słowem Bożym), a następnie dzielenie się realizacją zobowiązań wynikających z zawartego małżeństwa, a także z przynależności do wspólnoty Ruchu. Trzeci etap spotkania – to poznanie nowego zagadnienia formacyjnego.

 

Krąg Domowego Kościoła w Niedomicach

W naszej parafii od kilku lat formuje się 5 małżeństw w kręgu Domowego Kościoła. Na spotkaniach, w których zawsze uczestniczy ks. Proboszcz, małżonkowie poznają drogę duchowości małżeńskiej, czyli drogę prowadzącą ich do świętości.

 

Wspieranie życie małżeńskiego modlitwą i nie tylko

Na tej drodze Bóg daje małżonkom „do ręki” pewne narzędzia, dzięki którym możliwa jest realizacja zobowiązań wynikających z zawartego małżeństwa.

Są to:

  • modlitwa osobista,
  • modlitwa małżeńska,
  • modlitwa rodzinna,
  • systematyczna lektura Pisma Świętego,
  • dialog małżeński,
  • udział w spotkaniach kręgu oraz w rekolekcjach formacyjnych.

Korzystanie z tych narzędzi, czyli z wyjątkowych szans, pozwala małżonkom umacniać wspólnotę małżeńską i rodzinną.

 

W jaki sposób dołączyć do wspólnoty Domowego Kościoła w Niedomicach

Wszystkie małżeństwa, które chciałyby włączyć się we wspólnotę Domowego Kościoła i skorzystać z drogi formacyjnej w ramach kręgu rodzin, mogą się w każdej chwili zgłosić do ks. Proboszcza, aby z jego pomocą zrealizować swoje pragnienie. Zapraszamy.