Liturgiczna Służba Ołtarza

Służba liturgiczna ołtarza – przestrzeń łaski i radości ze wspólnoty

W jednym z Drogowskazów ku dojrzałości chrześcijańskiej czytamy m.in., że liturgia – szczególnie eucharystyczna – jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, źródłem i szczytem życia Kościoła – wspólnoty; dlatego chcemy zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, podejmując różne posługi liturgiczne podczas mszy św. Wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego, dlatego tak ważne jest dobre czytanie słowa Bożego podczas nabożeństw.

 

Jak wygląda LSO w Niedomicach

W naszym kościele służba liturgiczna to 19 chłopców młodszych i starszych, w tym kilku lektorów.  

Służba liturgiczna męska ma swoje cotygodniowe spotkania formacyjne prowadzone przez Opiekuna – ks. Sławomira Lecha. Każdy ministrant i lektor ma swój dyżur przy ołtarzu jeden dzień w tygodniu.

To wyjątkowa posługa i możliwość realizowania się młodych ludzi w ramach wyznaczonych obowiązków podczas liturgii. Postawa braterstwa i współpracy w grupie pozwala również rozwijać w nich dobre cechy.

 

Kiedy odbywają się spotkania LSO?

Spotkania lektorów i ministrantów są co dwa tygodnie we wtorek o godzinie 19.00. Zapraszamy do pełnienia służby przy Panu Jezusie chłopców którzy przystąpili do pierwszej komunii św. W drodze wyjątku służyć mogą chłopcy, którzy uczęszczają do drugiej klasy.

 

Dziewczęca Służba Maryjna (DSM)

Obok służby liturgicznej męskiej Kościół widzi potrzebę służby liturgicznej żeńskiej. W naszym kościele jest to grupa dziewcząt ze wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej. DSM ma swoje spotkania formacyjne również raz w tygodniu. Dziewczęta z DSM-u naśladują Maryję w postawie służby i posłuszeństwa. Osoby zainteresowane służbą liturgiczną prosimy o zgłaszanie się w tej sprawie do ks. Sławomira.

 

Czytanie Słowa Bożego przy ołtarzu to zadanie również dla dorosłych

Najczęściej przy ołtarzu widzimy chłopców pełniących posługę ministranta oraz starszych młodzieńców pełniących posługę lektora. Służba liturgiczna jednak, to zadanie przede wszystkim dla osób dorosłych: mężczyzn i kobiet. Przy ich boku dzieci i młodzież powinni się zaprawiać do tej wyjątkowej służby Bożej. Dlatego mamy nadzieję, życzymy sobie i zachęcamy, by pojawiły się również osoby dorosłe, które zechciałyby pełnić posługę lektora podczas liturgii.