Róże Różańcowe

Czym są Róże Różańcowe?

Róże Różańcowe – Żywy Różaniec – to wspólnoty modlitewne, będące niejako fundamentem wszelkich działań duszpasterskich w parafii. Różę Różańcową tworzy 20 osób, które zobowiązują się do codziennego rozważenia jednej wyznaczonej tajemnicy różańca. W naszej parafii jest 19. Róż Różańcowych, z których 14. tworzą kobiety, a 5. – mężczyźni. Od niedawna są też w naszej parafii trzy róże rodzinne, skupiające rodziców, którzy pragną się codziennie modlić za swoje dzieci.  

Wspólnoty różańcowe starają się rozszerzać cześć Najświętszej Maryi Panny

Członkowie wspólnot różańcowych uczestniczą w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic różańcowych. W naszym kościele te spotkania mają miejsce w drugą niedzielę miesiąca: po pierwszej mszy św. i po sumie dla róż rodzinnych. Starają się rozszerzać cześć NMP przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej. W każdej róży różańcowej jest zelator, który troszczy się o różę i reprezentuje ją na zewnątrz. Gdy Bóg odwoła do wieczności członka wspólnoty, zelator stara się znaleźć kogoś na jego miejsce; organizuje też msze św. w intencji członków róży oraz inne działania apostolskie na rzecz parafii.  

Z czym się wiąże przynależność do Róży Różańcowej?

Członek Żywego Różańca odmawiając 1 dziesiątkę dziennie dostępuje takich łask jakby odmówił cały różaniec. Dzieje się tak, gdyż jest on we wspólnocie modlitewnej i kolejne osoby z róży dopełniają modlitwę różańcową rozważając pozostałe tajemnice. Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską  może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w następujące dni:
  • Dzień przyjęcia do Żywego Różańca;
  • Uroczystość Narodzenia Pańskiego;
  • Święto Ofiarowania Pańskiego;
  • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego;
  • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego;
  • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
  • Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
  • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Matka Boża za pośrednictwem bł. Alana z La Roche przekazała wiele obietnic dotyczących rozwoju życia duchowego i wiecznego zbawienia. O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz – otrzymasz. Różaniec jest modlitwą piękną ale dość wymagającą, gdyż łatwo ją bezmyślnie powtarzać. Należy jak najprościej modlić się na różańcu. Po rozważeniu fragmentu Ewangelii, podajemy intencję i modlimy się jedną dziesiątką. W różańcu chodzi o to, by nie tyle skupiać się na technice odmawiania, ale aby rozważać poszczególne tajemnice oraz ich znaczenie. Taki różaniec staje się modlitwą ewangeliczną.