Życzenia Paschalne 2022

Życzenia Paschalne 2022
✨Życzenia paschalne
 
🕊Pascha, to przejście. W Starym Testamencie było to przejście z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej; przejście przez Morze Czerwone, a dzisiaj PASCHĄ określamy przejście Chrystusa przez mękę i śmierć do zmartwychwstania. W naszym życiu Pascha oznacza przejście ze śmierci grzechu do życia w łasce Bożej. Boża PASCHA to zawsze przechodzenie ku życiu, bo w Bogu jest samo życie i źródło życia. Z kolei zły duch, czyli Szatan, jest istotą śmiercionośną. U niego wszystko zmierza ku śmierci. Piekło, to stan, w którym nie ma życia na wieki.
 
🙏ŻYCZĘ WSZYSTKIM, byśmy się stawali ludźmi paschalnymi i szli przez życie zawsze z Chrystusem, bo tylko wtedy wszystko będzie w naszym życiu zmierzało ku pełni życia. Idąc przez życie bez Chrystusa, tak naprawdę zmierzamy ku śmierci i narażamy się na przekleństwo śmierci wiecznej. Niech Chrystus Zmartwychwstały umocni nas na drodze do życia w wiecznej szczęśliwości.
 
Ks. Jan Mikulski